SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

KAYNAK: UNDP

NEDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında New York’ta yapılan zirvesinde dünyanın barışı ve sürdürülebilirliği için bir araya gelen 193 ülke tarafından kabul edilen hedeflerdir.  Amaç sosyal ilerlemeyi, ekonomik büyümeyi tüm ülkeler için makul seviyelere getirmek ve çevrenin korunmasını birlik olarak gerçekleştirmeyi 2030 yılına kadar tamamlamaktır.  Proje BM’nin en kapsamlı ve en vizyonlu projesi olarak kabul edilmiştir.

Toplam 169 Hedef 17 ana amaç altında toplanmıştır.

1- Yoksulluğa Son : Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

2- Açlığa Son : Açlığı bitirmek , gıda güvenliğine, iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.

3- Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam : Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak.

4- Nitelikli Eğitim: Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek.

5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:  Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek.

6- Temiz Su ve Sanitasyon: Herkes için erişilebilir su, atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak.

7- Erişilebilir ve Temiz Enerji : Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak.

8- İnsan Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek.

9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı : Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek.

10- Eşitsizliklerin Azaltılması : Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak.

11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar : Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak.

12- Sorumlu Üretim ve Tüketim : Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak.

13- İklim Eylemi : İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek.

14- Sudaki Yaşam : Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri , deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kılmak.

15- Karasal Yaşam : Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek.

16- Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar : Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.

17- Amaçlar İçin Ortaklılar : Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak.

ÖNCESİNDE NE VARDI?

MİLENYUM KALKINMA HEDEFLERİ

Aslında Birleşmiş Milletlerin bu girişimi 2000 yılında bin yıl kalkınma hedefleriyle başladı.  İlk başta 8 hedef belirlendi ve 15 yıllık hedef konuldu.  Fakat bir yere kadar ilerleme kaydedilmiş olsa da tam olarak hedefe ulaşılmış değildi. Bin yıl Kalkınma Hedefleri  2013 raporunda BKH’ye ulaşmak için on yıldan fazla bir süredir çabaların fark yaratabildiğini öğrendik, ancak çabaların hızlandırılması ile dünya BKH’ye ulaşabilir ve 2015 sonrasında umut vadeden başarılı bir kalkınma çerçevesinin oluşturulmasında ivme yaratabilir.” Sözüyle daha kapsamlı ve sorunları daha ayrıştırılmış bir çerçevede ele alınacağının sinyallerini vermişti. 2015 yılında da yepyeni hedeflerle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kabul etmişlerdir.

MİLENYUM KALKINMA HEDEFLERİ

1. Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak

2. Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak

3. Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi

4. Çocuk ölümlerini azaltmak

5. Anne sağlığını iyileştirmek

6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak

8. Kalkınma için küresel ortaklık

AIESEC VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

AIESEC NEDİR?

AIESEC’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tanışması 2015 yılında olmuştur . Ondan önceki ana misyonu ve vizyonu yıllara göre tanımlamak gerekirse 1948’de ülkeler arasında ki öğrenci değişimleriyle bireyleri birer birer değiştirerek uluslar arasındaki hoşgörüyü  geliştirip dünya barışına katkı sunma misyonu ile kurulmuştur.

1982’de AIESEC’in amacı öğrencileri ve mezunları geliştirme,  bu sayede çevrenin  yerelde, ulusalda ve uluslararası düzeyde gelişimini kolaylaştırma olarak tanımlanmıştır. 1989’da da misyon “Barış ve İnsan Potansiyelini Etkinleştirme” olarak güncellenmiştir. 2009’a kadar sadece ”Global Talent” yani profesyonel staj projeleriyle uluslararası iş ortamında yaşayarak tecrübe etme ve liderliği geliştirme amacı güdüyordu. 2009’da Gönüllülük Programlarının da başlamasıyla operasyon büyüyor.   Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2015 yılında ortaya çıkmasıyla aynı yıl AIESEC tarafından da projelerin ana amaçlarını oluşturmuştur.

Devletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ne kadar hizmet ettiğini sorgulayabileceğiniz gibi AIESEC ’in bu hedeflere ne kadar yaklaştığı ve ne ölçüde katkı sağladığını da elbette sorgulayabilirsiniz. Bu konuda 2015’ten önce AIESEC ’in çalışma stilini anlayarak aslında AIESEC ’in ana çizgilerini saptayabilirsiniz.

AIESEC Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile aynı doğrultuda ilerleyen 4000 civarı STK’dan biridir ve BM alt kuruluşu  ECOSOC ve UNESCO’ ya danışmanlık yapar. Bu alanda ki birçok öğrenci değişim organizasyonlarından biri olmasının yanı sıra bu alanda tamamen mezun olmuş, olmamış 18-30 yaş arası gençlerin önderlik ettiği en fazla kapasitede genci projelerle buluşturan organizasyondur.

Öğrenci değişim programları 1948’de AIESEC ’ten daha önceye dayanır. İlk öğrenci değişim programı fikri 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde  “Hizmet İdeali” mottosuyla kurulan  Rotary Kulübü’nün Fransa  Nice’deki şubesinde doğmuştur.  

Her ne kadar değişim programları üzerine teoriler üretilse de verilere baktığımızda programların ana amacı olan “kültürler arası etkileşimle barışı sağlama” vizyonuna ne kadar etki ettikleri açıkça ortadadır. Çoğunlukla soğuk savaş yıllarında ortaya çıkan öğrenci değişim programları yumuşak güç olarak ülkelere çok fazla etki etmiştir. Ülkeler arasındaki  kimliklerin seyahati aynı zamanda o ülkeler için önleyici bir güç oluşturmuştur. Her ne kadar tek başlarına bu etki az olsa da şu an günümüzde yılda yaklaşık  beş milyon öğrenci, değişim programları kanalıyla başka ülkelerde 2-12 ay arası ikamet etmektedirler.  

En kısa haliyle sıkmadan özetlemeye çalıştım. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adreslere gidebilirsiniz.

https://www.globalgoals.org/   https://aiesec.org/    https://aiesec.org.tr/   https://www.undp.org/   https://www.kureselamaclar.org/   https://www.un.org/ecosoc/en/

Emrah AKGÖZ

BİZİMLE KAL!


Instagram: akgoz_emrahh

Mail: emrah.akgoz@aiesec.net


Bir Cevap Yazın

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: