SİVİL TOPLUM KURULUŞU: YEŞİLAY

KAYNAK: YEŞİLAY

AMACIMIZ NEDİR?

Cemiyet, yurdumuzda ahlakî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmektedir.

FAALİYETLERİ NELERDİR?

 • Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütür ve aldığı sonuçlara göre projeler üretir ve uygular.
 • Yeşilay bilimsel ve akademik çalışmaları destekler.
 • Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları yaparak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlar.
 • İlk ve ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşarak çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturur.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bağımlılıklarla mücadele amaçlı yaygın ve örgün eğitim kurumları için müfredat hazırlar, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturur, bağımlılıklarla mücadelede eğitim mecralarında aktif olarak yer alır.
 • Çalışma alanına uygun uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapar. Yurt dışında Yeşilay’ların kurulmasına öncülük eder.
 • Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür. Ulusal ve uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla etkili işbirliği geliştirir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ NELERDİR?

 • Alkol bağımlılığı
 • Tütün bağımlılığı
 • Madde bağımlılığı
 • Teknoloji bağımlılığı

NE ZAMAN KURULDU?

Yeşilay, dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin’in izniyle 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay’ın kurulduğu 1 – 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

YÖNETİM KURULUMUZ

KAYNAK: YEŞİLAY TARİHÇE
 • GENEL BAŞKAN                                                 

Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK

 • GENEL BAŞKAN VEKİLİ

Dr. Mehmet DİNÇ

 • GENEL SEKRETER

Av. Osman Baturhan DURSUN

 • GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Ahmet KAAN

 • GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Hatice Saadet KALYONCU

TEMEL DEĞERLERİMİZ NELERDİR?

İnsan onuru için bağımlılıklarla mücadele, ayrım gözetmemek, bağımsızlık, halk sağlığı kuruluşu niteliği, bilimsellik, küresellik, toplumsallık

PROJELERİMİZ NELERDİR?

YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)

Yeşilay 2013 yılında tüzüğünde yaptığı değişiklikle bağımlılık alanında yürütmekte olduğu önleyici ve koruyucu çalışmalara tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerini eklemiştir.

Bu doğrultuda Cemiyet, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) kuruluş çalışmalarına başlamıştır. YEDAM çalışma faaliyetleri olan; danışma hattı, sosyal destek ve yüz yüze psikolojik danışmanlık üzerinden 3 ayakta hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

OBM (Okulda Bağımlılığa Müdahale)

Yeşilay bağımlılıklarla mücadele amacıyla, okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin eğitilmesine yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programını Ocak 2017’de hayata geçirmiştir. 2014 yılından beri sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına özelleştirilmiş ve alan uzmanları tarafından hazırlanmış içeriklerden oluşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında bilinç oluşturma, önleme ve koruma amacıyla uygulanmaya devam eden Yeşilay, OBM ile okullarda bağımlılıkları oluşmadan önlemeyi hedeflemektedir.

TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimi)

Program, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programıdır. Program kapsamında tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluşmaktadır.

BKY (Benim Kulübüm Yeşilay)

Yeşilay, Şubeler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte ortaokullarda Yeşilay kulüplerini kurmak, var olanları da canlandırmak amacıyla Benim Kulübüm Yeşilay projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında; ortaokul öğrencilerine yönelik olarak bağımlılık hakkında eğitim verilmesi, Yeşilay Kulübü kurmaları için gerekli bilgilerin verilerek yardımcı olunması, ekip çalışmasıyla afiş, resim yapılmasının sağlanması gibi çalışmalar yer alıyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

Paydaşlarla daha yakın işbirliği ana stratejisine paralel olarak madde bağımlılığı ve madde bağımlılığı riski taşıyan dezavantajlı gruplar konusunda faaliyet gösteren diğer STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği gerçekleştirmeyi hedefleyen Yeşilay, bu doğrultuda yapılacak olan projeleri destekleyen mali destek programlarını yürütmektedir.

PEKİ YA BAŞKA?

Yeşilay aylık dergi, Kırlangıç çocuk dergisi ve Addıcta gibi bağımlılığın bedensel ve davranışsal boyutlarını inceleyen Yeşilay yayınları bulunmaktadır. Yeşilay bu gibi yayın, etkinlik ve projelerin yanı sıra yarışmalar ve bilimsel toplantılar da düzenlemektedir.

 • Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması
 • Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması
 • Fikrini Alabilir Miyim? Proje Yarışması
 • Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi
 • Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu

KİMDİR?

Bizler bağımlılıkla mücadele eğiticileri olarak; üniversitelerimizde, gençlik merkezlerinde, arkadaşlarımızın olduğu her yerde mesajlarımızı veririz. Kamplar yapar, kamp ateşi etrafında Türkiye’nin dört bir yanından gelen Genç Yeşilaycılarla bir araya geliriz, fikirlerimizi projeye dönüştürür ve Yeşilay’ın desteğiyle bunları hayata geçiririz.

Biz KTÜ Genç Yeşilay Kulübü olarak, üyelerimize sosyal ortamlar oluşturarak onları bağımlıklardan korumak, bilgilendirmek ve bunu yaparken aynı zamanda da eğlenmelerini sağlamayı amaç edinmiş bir kulüp mantığı ile etkinlik ve projelerimizi yürütmekteyiz.

NELER Mİ YAPIYORUZ?

GELENEKSEL ÇEVRE TEMİZLİKLERİ

GENEL MERKEZ KAMPLARI

GENÇ YEŞİLAY KULÜBÜ ZİYARETLERİ

STANT FAALİYETLERİ

ANAOKULU ZİYARETLERİ

İLKOKUL ZİYARETLERİ

TOPLANTILARIMIZ

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE AKRAN EĞİTİMLERİ

SİNEMA GECELERİ

GEZİLER

RADYO KTÜ’DE KTÜ GENÇ YEŞİLAY

RADYO KTÜ

Bu ve bunun gibi daha birçok etkinliğimizle Mart 2018’den beri çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kulübümüz  Instagram(ktugencyesilay) hesabımızdaki  üyelik formundan üyelik almaktadır. Komisyonlarda aktif çalışmak isteyen üyelerimizle kulüp odamızda yüz yüze görüşmeler yapmaktayız.

KOMİSYONLARIMIZ NE YAPAR?

1.Etkinlik ve Organizasyon Komisyonu                                                                  

Kulübümüz bünyesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerin oluşturulması ve düzenlemeleriyle ilgili çalışan komisyondur.                                                                                                                  

 2.Sosyal Medya ve Afiş Komisyonu                                                                                    

Her türlü paylaşım, içerik üretme ve afiş düzenlemesiyle ilgilenen komisyondur.                                                                       

3.Kaynak Geliştirme Komisyonu                                                                                                

Kulüp faaliyetlerimiz için gerekli her türlü kaynak arama ve sponsorluk bulma faaliyetlerini yürüten komisyondur.

KİMLER KATILABİLİR?

Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Ekip!

Kulübümüz dil, din, ırk gibi ayrımlar gözetmeksizin sorumluluk bilinci yerinde, saygılı, fedakar, toplumsal sorunlara duyarlı, kulüp düzen ve etkinliklerine özenli davranabilecek her öğrenciye açıktır.

Bağımsız ve mutlu günleriniz olsun.

Şeyma ARICI

BİZİMLE KAL!


Instagram: arici.seyma

Mail: seyma.arici1996@gmail.com


Bir Cevap Yazın

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: