SİVİL TOPLUM KURULUŞU: YEŞİLAY

KAYNAK: YEŞİLAY AMACIMIZ NEDİR? Cemiyet, yurdumuzda ahlakî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Cemiyet... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑